Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

Důležité

Vážení rodiče,

od 12.4.2021 se budou dle nařízení MŠMT vzdělávat pouze děti v povinném předškolním roce a děti s odkladem školní docházky.

Žádám Ty z Vás, kteří pracujete v níže zmíněných profesích a potřebujete umístit dítko do školky, prosím, ozvěte se mi na tel. 775 027 093- stačí napsat sms se jménem dítěte. V noci vydalo MŠMT opatření, ve kterém je právě možnost pro Vás, kteří pracujete v níže uvedených profesích, dítě do MŠ umístit na základě písemného potvrzení Vašeho zaměstnavatele. Potřebuji znát počty dětí, abychom udělali potřebné skupiny do 15 dětí a objednali dětem stravu. Potvrzení o vašem zaměstnání v IZS odevzdáte při otevření MŠ.

Prosíme, sledujte stránky, informace se stále mění, všechny aktuální informace Vám předáme.

Mimořádným opatřením určené vyjímky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

(okopírovala jsem z manuálu vydaného MŠMT)

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo praktická škola dvouletá, nebo

-pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- příslušníci ozbrojených sil,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v paragrafu 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Ilona Soukupová, ředitelka školy

« Zpět na novinky07.04.2021,