Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

ZÁPIS DO MŠ PRO DĚTI Z UKRAJINY

Zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem.

Děti nebo jejichž rodiče přišly do ČR po 24.2.2022 a bylo jim vydáno VÍZUM STRPĚNÍ

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne 9.6.2022 od 9-12 hod.

AKTUÁLNĚ: Zákon č.67/2022 Sb., ze dne 17.března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

- upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady(EU)2022/382 ze dne 4. března, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen "cizinec")

- ředitel mateřské nebo základní školy, která má stanoven spádový obvod podle podle §178 odst.2 nebo §179 odst.3 školského zákona, stanoví místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době od 1. června do 15. července 2022

- k tomuto zápisu může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle §34 odst.2, nebo §36 odst. 4 školského zákona.

« Zpět na novinky08.05.2022,