Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL pro školní rok 2019/2020

1. fáze- vydávání žádostí: 8.dubna 2019- 13. května 2019

prostřednictvím webového portálu pro zápisy do MŠ. Kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně : Magistrát města Liberec- oddělení školství

2.fáze- sběr vyplněných žádostí= zápis: 14. května 2019 v mateřských školách

Pro děti narozené do 31.8.2014 je předškolní vzdělávání povinné!

Ředitelé mateřských škol rozhodují o přijetí dítěte do mateřské školy v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií. Kritéria, tiskopisy a bližší informace jsou dostupné na webovém portálu pro zápisy do MŠ https://zapisyms.liberec.cz/

« Zpět na novinky08.03.2019,