Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

Distanční vzdělávání

Nová grafomotorika pro předškoláky dole pod textem

DUBEN 2021

1.třída KOŤATA

 

DOMÁCÍ ZVÍŘATA- MLÁĎATA- prohlížení dětských encyklopedií zvířat, pojmenovávání zvířat (samec, samice, mládě). Dole pod textem najdete obrázky zvířat, které si můžete vytisknout. Povídejte si s dětmi o tom, jaké mají využití, jak o ně pečujeme a o významu domácích zvířat pro lidi ( slepice dává vejce, kráva mléko.......)

Hádanky- Malý, velký, bílý, černý, svému pánu vždycky věrný. Ocáskem vrtí z radosti, pochutnává si na kosti. Kdo je to? (pejsek)

Běží kolem sestřička, žluťounká je celičká. Naše máma slepice, sezobala nejvíce.Kdo je to? ( kuřátko)

Přede, vrní, mňouká, rozespale kouká. Kdo je to? (kočička)

V růžovém kabátě, válí se po blátě. Kdo je to? (prasátko)

Celé týdny trávu žvýká, aby dala krajáč mléka.Nepospíchá,má dost času, rohy nosí na okrasu. Kdo je to? (kravička)

Mlíčko dávám, nejsem kráva, k snídani mi chutná tráva. Rohy mám a nejsem čert,tohle není žádný žert. Přesto, že jsem ještě mladá, už mě zdobí bílá brada. Kdo je to? (kozička)

 

Báseň s pohybem- Já jsem pejsek jménem Rek, hlídat chodím na dvorek.            lezení ve vzporu klečmo

                               K zemi se já přikrčím, na zloděje zavrčím.                              přikrčení se k zemi

                               Vrčím, vrčím, vrčím, pak do výšky skočím.                               výskok do výšky                 

                               Zloděj se moc vyleká, jak může, tak utíká.                               běh na místě 

 

VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA- prohlížení dětských encyklopedií a knížek, hledejte společně obrázky zvířat, popisujte je, říkejte si, kde žijí, čím se živí, kde je můžeme vidět

Báseň "Krtek"

Polez, krtku, z díry ven,

koukni,jak je krásný den.

Polez, krtku, mezi nás,

pospěš  rychle,už je čas.

 

-prac. listy dole pod textem

 

ZVÍŘATA U VODY- povídjte si s dětmi, která zvířátka žijí u vody, ve vodě. Hledejte v knížkách, časopisech. Pokud máte možnost , jděte na procházku k nějakému rybníku, potoku, pozorujte vše kolem sebe a hledejte společně s dětmi živé tvory.

Báseň " Žába"

Skáče žába po blátě,

koupíme jí na gatě.

Na jaké, na jaké,

na zelené strakaté.

 

-prac. listy dole pod textem

 

2. třída MEDVÍĎATA

 

DOMÁCÍ ZVÍŘATA-MLÁĎATA- Povídejte si se svými dětmi o užitku domácích zvířat, jak je potřeba se o ně starat, kdo je to zvěrolékař...Děti by měly umět pojmenovat zvířata i jejich mláďata, umět je třídit podle jejich vlastností ( kde žije, létá....). Zkuste vytleskávat názvy zvířat a určovat počet slabik.

Dole pod textem jsou 3 pracovní listy k tomuto tématu. Při grafomotorice dbejte na správný tříprstý, špetkovitý úchop, lehký tlak na podložku.

Báseň- Mňouká, mňouká kočička, bojí se jí myšička.

           Čiči, čiči, kočičko, pojď si za mnou na mlíčko.

           Přede, přede spokojeně, když si sedne na klín ke mně.

           Naše Micka, ta si žije! Jazýčkem se denně myje.

           Lehce, tiše našlapuje, svoje packy natahuje.

           Mazlivá je víc než dost, žije s námi pro radost.

 

VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA- Povídejte si, prohlížejte si knihy a encyklopedie. Znát význam včel a včelaře, poznávat život volně žijících zvířat ( vědět, kde žijí...), procvičovat prostorové představy a pojmy ( nad, pod, za.....), samostatně vystřihovat a slepovat. Když bude venku volat sluníčko, běžte se proběhnout, zkuste si poskoky snožmo, udělejte si slalomovou dráhu a zazávoďte si s  kamarády, trénujte pohotovost a postřeh....

Báseň "veverka"

Veverka se mlsně hladí po bříšku,

sedí v mechu u hromady oříšků.

Jeden, dva, tři, čtyři, pět,

kdopak mně ten šestý sněd?

Ach, má hlava děravá...

Oči k nebi zvedla-

Vždyť já jsem ten oříšek sama ráno snědla.

 

-2 pracovní listy dole pod textem.

 

ZVÍŘATA U VODY- Opět můžete využít encyklopedie, knihy...Proč chráníme zvířátka, která bydlí ve vodě, která na souši? Význam vody v životě člověka.Procvičování sluchového vnímání- rozlišovat zvuky zvířat, určovat hlásku na začátku slova, hledat stejná písmena podle vzoru, rozvoj matematických dovedností- srovnávat množství ve skupině.

Báseň " Ryba"

Povídala  rybě ryba, že moc mluvit, to je chyba.

Ryba rybě řekla na to, že být zticha, to je zlato.

A v tom byla chyba celá, jedna druhou neslyšela.

 

-3 pracovní listy dole pod textem.