Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

AKCE ŠKOLY- TĚŠÍME SE NA JARO

BÁSNIČKY S POHYBEM

JARO

Do zahrádky přišlo jaro, (chůze na místě)

copak se tam asi stalo? ( pokrčení rameny)

Rozkvetly nám kytičky, ( ruce vzhůru, otáčet vpravo, vlevo)

narcis, krokus, kočičky. ( ukazování do tří stran)

Včelička k nim právě letí, ( mávání rukama)

podívejte, támhle, děti. ( ukazování)

PRVNÍ SNĚŽENKA

V zemi malé semínko, ( dřep)

spinká jenom malinko. ( zavřeme oči)

Když sluníčko zasvítí,

začne pěkně klíčiti. ( pomalu zvedáme ruce nahoru)

Klíčí stále výš a výš, ( zvednout ruce, do stoje)

až poupátko uvidíš. ( ruce sepnuté nad hlavou)

A pak z toho poupětě nádherný květ vykvete. ( roztáhnout ruce)

 

Termíny většiny akcí budou včas upřesněny na informační tabuli v budově školy.

 

1. třída KOŤATA

BŘEZEN

- návštěva knihovny ( Březen= měsíc knihy)

- divadlo Koloběžka s pohádkou " Kolomajzna slaví Velikonoce" 30.3.2023

- delší výlet do okolí- pozorování změn v přírodě

DUBEN

- sázení velikonočního osení

- návštěva jarmarku u liberecké radnice

- Velikonoční veselí- společné tvůrčí odpoledne s rodiči

- " Velikonoce očima dětí"- výstava v liberecké radnici

- Rej čarodějnic- dopolední program na zahradě školy

- polodenní výlet pod Ještěd

- projektový den " Máme rádi zvířata"- návštěva ZOO Liberec

KVĚTEN

- projektový den " Hry v přírodě"- polodenní výlet k Lesnímu koupališti

- " Zazpíváme maminkám"- program ke dni matek

- enviromentální výchova " Pohádková příroda"- výlet do Jizerských hor

 

2. MEDVÍĎATA

BŘEZEN

- návštěva Naivního divadla 15.3.2023

- " Hody, hody, doprovody"- tvoření v libereckém muzeu 23.3.2023

- divadlo Koloběžka s pohádkou " Kolomajzna slaví Velikonoce" 30.3.2023

- návštěva knihovny ( Březen= měsíc knihy)

- projektový den " Sázení semínek"

- enviromentální program " V říší obrů - Včelí příbuzenstvo"

DUBEN

- projektový den " Máme rádi zvířata"- návštěva ZOO Liberec

- Velikonoční veselí- společné tvůrčí odpoledne s rodiči

- " Velikonoce očima dětí"- výstava v liberecké radnici

- Rej čarodějnic- dopolední program na zahradě školy

- projektový den " My se školy nebojíme"- příprava dětí na vstup do 1.třídy, spolupráce se ZŠ Husova a ZŠ 5.května

- enviromentální program " V říši obrů- Motýlí louka"

- ekologické sdružení DIVIZNA- program " Ptačí svět"

KVĚTEN

- středisko ekologické výchovy STŘEVLÍK v Oldřichově v Hájích- program " Včelí království" 15.5.2023

- zpívání ke dni matek v družstvu tělesně postižených Sever- 16.5.2023

- " Zazpíváme maminkám"- program ke dni matek

- enviromentální výchova " Pohádková příroda" - výlet do Jizerských hor, sázení bylinek

- návštěva botanické zahrady

- enviromentální program " V říší obrů- Život pod vodou"

« Zpět na novinky28.02.2023,