Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

Milí rodiče

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ovšem jak už to bývá, ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné ( ani vhodné) je cíleně učit a zatěžovat je " školskými úkoly". Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

- věnujte čas cíleně dětem, povídejte si,vyprávějte

- podporujte je v samostatnosti (oblékání, hygiena...)

- zapojte je do běžných domácích činností ( úklid,vaření, péče o blízké, o květiny,o zvířata...)

- dbejte na pravidelný režim

- podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi ( rituály před spaním,vítání a loučení,oslava tradic...)

- zapojte se aktivně do hry dítěte

- s dětmi čtěte, zpívejte,malujte,modelujte,hýbejte se, hrajte společenské hry....

- využijte získaný čas pro činnosti, které jindy odkládáte, nestíháte ( logopedická cvičení, pohybové aktivity...)

- povídejte si s dětmi o současné situaci a poskytněte jim přiměřené informace, potřebují se v tom orientovat

Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu,abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to zaslouží a to nejen v době nouzového stavu.

« Zpět na novinky15.04.2020,