Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

se změnou trvalého příkazu vyčkejte na začátek září až obdržíte od paní provozní variabilní symbol dítěte.

Sdělujeme Vám změnu výše školného od 1.9.2021. školné pro tento školní rok je vypočítáno na 618,-kč, stravné 880,- kč ( stravné del novelizované vyhlášky č.107/2005).

Celkem za stravné a školné 1498,- kč ( viz. směrnice o stanovení výše úplaty)

Děti s povinnou předškolní docházkou:

Děti, které ve školním roce od 1.9.2021 do 31.8.2022 dosáhnou věku 6 let, budou platit od 1.9.2021 stravné ve výši 44,-kč/den, celkem 880,- kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Děti, které ve školním roce od 1.9.2021 do 31.8.2022 dosáhnou věku 7 let, budou platit od 1.9.2021 stravné ve výši 47,-kč/den, celkem  940,-kč za měsíc a školné NEPLATÍ.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne v měsíci.

Děti, které ve školním roce 1.9.2021-31.8.2022 dosáhnou věku 6-7 let, neplatí školné.

Od 1.9.2021 je povinná docházka pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a pro děti s odkladem školní docházky.Výjimku tvoří pouze školní prázdniny určené MŠMT.

Děti musí být v mateřské škole vždy od 8 do 12 hodin. V případě nemoci musí být omluvené.

 

Za mateřskou školu Sedmikráska 

Provozní Renata Mrázková

Ředitelka školy Ilona Soukupová

 

Úplata směrnice 2021/2022 v sekci dokumenty

« Zpět na novinky24.08.2021,