Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám změnu výše školného a stravného od 1.9.2020. Školné pro tento rok je vypočítáno na 539,-Kč, stravné na 760,- Kč .Celkem za stravné a školné 1299,- Kč.

Děti s odkladem školní docházky- stravné 800,-Kč a školné NEPLATÍ!

Zálohy na starvné a školné se platí bezhotovostně do 15.v měsíci. Příkazy se nastavují vždy na 11 měsíců od září do července.

Číslo účtu MŠ Sedmikráska.......5492382/0800

Odhlášení dětí ze stravování se přijímá se přijímá do 8 hodin.

« Zpět na novinky31.08.2020,