Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

SDĚLENÍ RODIČŮM MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝM SML

Sdělení rodičům dětí mateřských škol zřizovaným SML a rodičům ( pouze níže uvedených profesí) dětí do 10 let věku :

statutární město Liberec rozhodnutím krizového štábu zavírá své mateřské školy pro běžnou veřejnost.

S platností od úterý 17. března budou na dobu neurčitou k předškolnímu vzdělávání přebírány už jen děti těchto profesí:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů

- zaměstnanci obecní policie

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb

- zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb ( zéjmena pak služeb sociální péče a služeb sociální prevence dle zákona 108/2006 Sb.- zákon o sociálních službách

-zaměstnanci  orgánů ochrany veřejného zdraví

-příslušníci ozbrojených sil

Děti rodičů výše vytčených profesí se zatím budou scházet ve svých domovských mateřských školách, podle jejich celkového počtu je pak lze v dalších dnech dislokovat do menšího počtu škol.

Od středy 18. března nabídne statutární město Liberec i péči o děti mladšího školního věku, max. však do věku 10let. Půjde ale jen opět o děti výše vybraných profesí. Základnou pro ně bude ZŠ Ještědská počínaje 8:00hod.Minimálně první den musejí své děti  přímo ve škole předat rodiče, to je podmínkou!

« Zpět na novinky16.03.2020,