Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

Zápis do MŠ

Vážení rodiče, pokud máte zájem o umístění svého dítěte do MŠ Sedmikráska, je postup následující:

1. V době od 19.4.2021 do 10.5.2021 si na portále https://zapisyms.liberec.cz/ vygenerujte žádost o přijetí. Žádost musí být povrzena dětským lékařem. Pokud je dítě již v povinném posledním ročníku, není nutné, aby žádost potvrdil lékař.Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí narozených do 31.8.2016. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete se na vygenerování žádosti domluvit v dočasné mateřské škole Kytička, Liberec, Burianova 972/2 ( v MŠ Sedmikráska probíhá rekonstrukce). Předem se objednejte na telefonním čísle 775 027 093.

2. Sběr žádostí-zápis, 11.-13.5.2021- vygenerovanou, podepsanou, potvrzenou žádost od lékaře o očkování dítěte, kopii rodného listu dítěte vložte do obálky, nadepište "zápis do MŠ" a vhoďte  do schránky na vstupní bráně MŠ Sedmikráska, Liberec, Vzdušná 509/20 p.o. v odpoledních hodinách (od 14-16 hodin). Schránku budeme každý den vybírat.

3. V souladu s ustanovením §36 zákona č.500/2004 Sb. Správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 14.5.2021 od 9:00 do 10:00 hodin v budově dočasné MŠ Kytička.

4.Od 19.5.2021 vyhodnocení žádostí- po přihlášení na webovém zápisovém portálu můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 28.5.2021 zveřejněn podle §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. na webu Mateřské školy.

« Zpět na novinky15.04.2021,