Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

ZÁPIS DO MŠ PRO DĚTI Z UA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 v termínu zvláštního zápisu dle zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a zákona č. 67/2022 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Zvláštní zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Kritéria zápisu: 1) Vízum pro cizince s dočasnou ochranou k pobytu 2) Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené mateřské školy, kdy pro všechny mateřské školy zřizované Statutárním městem Liberec je stanoven jediný školský obvod 3) Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky narozené do 31.8.2018 nebo dítě s odkladem povinné školní docházky narozené do 31.8.2017 a dříve.

Termín zvláštního zápisu ve čtvrtek 8.6.2023 od 10- 12 hodin v budově mateřské školy. S sebou doneste: Vízum pro cizince s dočasnou ochranou k pobytu, pas zákonného zástupce, rodný list dítěte, žádost o přijetí potvrzenou lékařem a podepsanou.

Žádost o přijetí je možno vytisknout i zde.

« Zpět na novinky06.06.2023,